تبلیغات
فنز - بارسا قصد دارد با سایت هایی که بعضی شرایط را دارند تبادل بنر کند!
اگر:
آمارتان بیش از 100 باشد
بنر را زیر هدر ، در صفحه اصلی وبتان قرار دهید
بنر را در همان اندازه خودش بگذارید - بنر را کوچک یا بزرگ نکنید
الکسای زیر 1 میلیون داشته باشید
میتوانید برای تبادل بنر اطلاع دهید!
بنر ما