تبلیغات
عناصر اندکی وجود دارند که بیش از نشان، معرف یک گروه سازمان یافته باشند.

http://www.soccermaniak.com/images/barcelona_crest_history.jpg

بارسا از همان روزهای ابتدایی تأسیس نشان مخصوص خود را داشت و بازیکنان با غرور، پیراهن دارای این نشان را بر تن می کردند. این نشان علامتی از شهر بارسلونا بود، یک لوزی که به ۴ قسمت تقسیم شده است، به همراه یک تاج و یک خفاش روی آن و دو شاخه در کناره ها، یکی برگ بو و دیگری نخل. این نشان، در همان مراحل ابتدایی هم نمایان گر ارتباط باشگاه با شهری بود که به آن تعلق داشت.

این نشان تا سال ۱۹۱۰ دست نخورده باقی ماند. پس از گدشت مدت کوتاهی از سال ۱۹۰۸ که گمپر باشگاه را از یک بحران جدی نجات داده بود، تصمیمی مبنی بر اختصاص دادن نشانی متمایز به باشگاه گرفته شد. در سال ۱۹۱۰ باشگاه برای اعضایی که تمایل به ارائه طرح های خود داشتند، فراخوانی ایجاد کرد. برنده کارلس کومامالا بود، که بین سال های ۱۹۰۳ و ۱۹۱۲ برای باشگاه بازی می کرد، و در همان سال ها دانشجوی پزشکی و هنرمندی قابل نیز بود. پس از آن نشانی که باشگاه تا به امروز دارا است ساخته شد، هرچند تغییرات اندکی روی آن صورت گرفته است. این نشان یک طرح کاسه مانند است که دو قسمت بالایی شامل صلیب سنت جرج و راه راه زرد و قرمز نشان قبلی هستند که بیش از هر چیزی سمبل بارسلونا و کاتالونیا هستند. حروف خلاصه ی نام باشگاه “FCB” روی نواری در مرکز نشان ظاهر می شوند و در زیر آن رنگ های پیراهن بارسا و یک توپ قرار دارند. اکنون این نشان به یک میزان بیان گر بعد ورزشی باشگاه و ارتباط آن با شهر و کشورش است.

از سال ۱۹۱۰ به بعد، تغییراتی که در نشان داده شده اند کوچک و عمدتاً از نظر زیبایی شناسی و نمای کلی آن بوده اند. بزرگترین تغییر به دلیل الزامات سیاسی ایجاد شد. زمانی که فرانکو به قدرت رسید حروف FCB با CFB جایگزین شد تا نشان دهنده اجبار باشگاه برای استفاده از نام اسپانیایی خود باشد. دیکتاتوری همچنین باشگاه را ملزم به پاک کردن ۲ نوار از ۴ نوار قسمت بالایی نشان کرد و به این ترتیب دیگر پرچم کاتالونیا در آن حضور نداشت. در سالگرد ۵۰ سالگی باشگاه در سال ۱۹۴۹ این دو نوار به نشان بازگشتند اما حروف خلاصه نام باشگاه تا سال ۱۹۷۴ به همین صورت باقی ماندند تا اینکه در این سال نشان باشگاه مجدداً به طرح سال ۱۹۱۰ تبدیل شد.